top of page

VÅRA TJÄNSTER

Stacks Of Paper

FAKTURAHANTERING Fakturorna skapar vi utifrån underlag från er såsom t.ex. tidrapporter, kvitton, order, följesedlar eller liknande. Vi kan hjälpa er med hela fakturahanteringen, allt ifrån att skapa fakturor, skicka dem, bevaka att de blir betalda, göra påminnelser till att föra in uppgifterna i bokföringen.

pen

BOKSLUT När ert räkenskapsår är slut, sammanställer vi företagets bokslut med bilagor. I de fall en årsredovisning krävs upprättar vi en sådan. Har ert företag revisor brukar vanligtvis ett samarbete kring bokslutsarbetet ske. KBM Redovisning hjälper ditt företag med bokslutet och ser till att allting stämmer vid räkenskapsårets slut. Du får genom bokslutet en djupare förståelse för hur året har gått.

Revision

REVISION ÄNDRA Vi kan även utföra revision av ert företag då vi har ett samarbete med kvalificerade revisorer. Kontakta oss för mer information.

White File Folders

BOLAGSBILDNING & BOLAGSÄRENDEN Nybildning, förändringar och nedläggning av alla bolagstyper samt hantering av bolagets viktiga dokumentation enligt gällande lagar. VI hjälper till med allt från råd om olika bolagsformer till uppstart av bolag; aktiebolag, handels- och kommanditbolag eller enskild firma. Vi hjälper också till vid ändringar i befintliga företag såsom ändring av bolagsform, höjning och sänkning av aktiekapital, styrelse- och bolagsordningsändringar.

Flexible Payment Planning

BUDGET Vi kan hjälpa er med att göra en budget. Det kan antingen vara för nästkommande år eller för annan period, för ett visst projekt, för en offert eller för annan kostnadsberäkning samt att vi kan löpande ge er uppföljning/rapportering mot aktuell budget.

Eye Glasses

MYNDIGHETSKONTAKTER Vi kan hjälpa er när ni behöver kontakta olika myndigheter som till exempel Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Bolagsverket med flera.

green papers

SKATTEDEKLARATION Efter företagets årsavslut kan vi hjälpa till med dess inkomstdeklaration. I samråd med er planerar vi och upprättar adekvata bilagor samt sammanställer deklarationen i sin helhet till Skatteverket.

bottom of page