top of page

BOKFÖRING & REDOVISNING

KBM Redovisning hjälper dig med redovisningen och andra administrativa rutiner så att du får mer tid
för att sälja och utveckla ditt företags produkter och tjänster. Detta oavsett om du driver din verksamhet som aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Tillsammans skräddarsyr vi din verksamhet efter dina behov.
Vi hjälper dig med att bygga upp rutiner så att du får ett effektivt flöde av information och
anpassade ekonomiska rapporter.
VI UTFÖR EKONOMISERVICE TJÄNSTER SOM:

• Reskontrahantering, uppbördsredovisning•

• Verksamhetsstyrning, prognoser & kalkyler

• Redovisningsrutiner, frågor kring bolagsbildning

• Löneadministration
• Ekonomistyrning

• Redovisningsfrågor

• Registrering av verifikat 
• Lönsamhets Mätning, affärsutveckling 
• Period- och årsbokslut, årsredovisningar

Ni lämnar ert bokföringsmaterial såsom kvitton, leverantörs- och kundfakturor m.m. till oss och vi gör den löpande bokföringen för er.
Vi tar fram resultat- och balansrapporter löpande och går igenom dessa med er, så att ni kan följa företagets ekonomiska utveckling.
bottom of page